Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy studentom na temat racjonalnego wykorzystania poszczególnych czynników produkcji w ogrodnictwie i umiejętności oceny efektywności ekonomicznej gospodarowania w ogrodnictwie na podstawie analizy danych makro-i mikroekonomicznych.  Student po zapoznaniu się i opanowaniu treści przedmiotu będzie mógł posługiwać się narzędziami analizy ekonomicznej, a także lepiej zrozumieć prawidłowości rządzące zachowaniem podmiotów gospodarczych m.in. gospodarstw ogrodniczych.