W ramach kursu przedstawione będą najważniejsze informację dotyczące etiologii, patologii, objawów klinicznych i postępowania terapeutycznego w wybranych schorzeniach