Problematyka wzrostu i rozwoju roślin na terenach zurbanizowanych. Prezentacja najważniejszych chorób roślin występujących w zieleni miejskiej. Charakterystyka grup patogenów, podstaw patogenezy i epidemiologii chorób. Ocena występowania oraz nasilenia chorób drzew i krzewów w miejskich terenach zieleni. Zalecenia pielęgnacji i ochrony roślin w miastach.