Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obowiązującym, aktualnym prawodawstwem UE oraz polskim dotyczącym problematyki wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz integrowanej ochrony roślin. Studenci poznają unijne i krajowe akty prawne oraz zawarte w nich regulacje określające zasady dopuszczania na rynek, obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zasady stosowania integrowanej ochrony roślin, rolę państwa w udzielaniu rolnikom wsparcia w przestrzeganiu powyższych zasad. Poznają prawne umocowanie różnych pojęć związanych z ochroną roślin. Wiedza ta jest niezbędna w praktyce wszystkim osobom zajmującym się wdrażaniem środków ochrony do powszechnego stosowania, ich stosowaniem, a także świadczącym  usługi doradcze z tego zakresu.