Patogenne zmiany surowców roślinnych

Kolokwium nr 1