Tytuł projektu: „Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction” (International Project ID: 21910216 - lata 2019-2020

Workshop realizowany w ramach projektu z Funduszy Wyszehradzkich w roku 2020

Idea projektu

Polepszenie wydajności pracy studentów i kadry akademickie, a także minimalizacja stresu poprzez aranżację wybranych wnętrz uczelni SGGW roślinami doniczkowymi.

Eksperci z SGGW: dr hab. Beata Fornal-Pieniak (Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych, e-mail: <b>beata_fornal_pieniak@sggw.edu.pl</b>), dr inż. Dawid Olewnicki (Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Nauk Ogrodniczych, e-mail: dawid_olewnicki@sggw.edu.pl )