Kurs dedykowany jest dla dyplomantów realizujących prace inżynierskie i magisterskie na wszystkich kierunkach studiów Wydziału Żywienia Człowieka.