Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku kierunku Ochrona Zdrowia Roślin