Kurs przeznaczony dla studentów II roku OZR, rok akad. 2019/20