Integrowana ochrona roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, studia MGR