Kurs przeznaczony dla studentów II roku, OZR, rok akad. 2019/20