Kurs dedykowany jest dla studentów kierunku Dietetyka w roku akademickim 2020/2021 (s. zimowy).