Egzamin z części fitopatologicznej dla studentów III roku, kierunku Rolnictwo, 5 sem. 2020/21