Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami programowania w języku Python w ujęciu proceduralnym oraz obiektowym.