Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami programowania w językach skryptowych. Podczas zajęć planowany jest przegląd podstawowych konstrukcji programistycznych oraz struktur danych wykorzystywanych w wybranym skryptowym języku programowania w ujęciu proceduralnym oraz obiektowym.