Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w paradygmacie programowania komponentowego. Na zajęciach będą omawiane aspekty programowania obiektowego i komponentowego ilustrowane w języku Python z wykorzystaniem modułów Pythona, w szczególności pakietu Zope Component Architecture. Dodatkowym celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami programowania w języku Python (programowanie proceduralne, obiektowe i komponentowe).