Kurs dedykowany jest dla studentów II stopnia kierunku Dietetyka w roku akademickim 2021/2022 (s. zimowy).