Celem kursu jest podniesienie umiejętności programowania w wybranym języku. Studenci będą ćwiczyli umiejętności programistyczne w paradygmatach: proceduralnym, obiektowym oraz funkcyjnym. Treści obejmują m.in. instrukcje warunkowe, pętle iteracyjne, sekwencyjne struktury danych, funkcje, programy z argumentami pozycyjnymi, obsługę wyjątków, budowanie własnych klas oraz inne zaawansowane techniki obiektowe m.in.: indeksatory, przeciążanie operatorów, delegaty, interfejsy czy klasy abstrakcyjne, a także wykorzystanie specjalistycznych modułów wybranego języka programowania (np. w języku Python: scipy oraz numpy). Ilustracja omawianych zagadnień oparta będzie o język programowania Python.