Kurs dla studentów kierunku Ochrona Zdrowia Roślin rok 3 sem. 5 w celu napisania egzaminu z przedmiotu.