Kurs dla Studentów roku III (niestacjonarne) Ochrona roślin- fitopatologia w celu zdania egzaminu