Kurs dedykowany jest dla studentów I stopnia, kierunku Dietetyka, gr 3 w roku akademickim 2021/2022 (s. letni).