Kurs dedykowany dla studentów kierunku dietetyka w semestrze zimowym, rok akademicki 2022/2023