Kurs dedykowany jest dla studentów I stopnia, IV roku, sem. 7 kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności w roku akad. 2022/2023