Zadanie: Powielanie napisu

Operator łączenia napisów
.
scala dwa napisy w jeden. Na przykład
"hello" . "world"
da w wyniku napis
"helloworld"
. Wykorzystaj ten operator oraz pętle
foreach
do zaimplementowania działania operatora powielania napisów
x
. Spróbuj nie używać żadnych zmiennych pomocniczych (pętla
foreach
może mieć tylko jeden parametr). Wyślij plik ze swoim rozwiązaniem.