Zadanie: Anagramy

Opened: poniedziałek, 22 października 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 29 października 2007, 4:00
Napisz skrypt, który na liście słów podanych na wejściu znajdzie i wydrukuje wyrazy będące anagramami(*) pewnego ustalonego przez Ciebie wyrazu. Wyślij plik ze swoim sktyptem.
(*)To znaczy składają się z tych samych liter, ale inaczej uporządkowanych.