Zadanie: Anagramy

Napisz skrypt, który na liście słów podanych na wejściu znajdzie i wydrukuje wyrazy będące anagramami(*) pewnego ustalonego przez Ciebie wyrazu. Wyślij plik ze swoim sktyptem.
(*)To znaczy składają się z tych samych liter, ale inaczej uporządkowanych.