Zadanie: Odwracanie plików

Opened: poniedziałek, 5 listopada 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 26 listopada 2007, 4:00
Poniższy program:
print reverse <>;
drukuje w odwrotnej kolejności zawartość plików, których nazwy zostały podane jako argumenty. Po wywołaniu go poleceniem(*):
skrypt plik1 plik2 plik3
zostanie wypisany najpierw ostatni wiersz pliku
plik3
, potem przedostatni wiersz tego pliku i tak dalej, aż do pierwszego wiersza pliku
plik1
. Oznacza to, że wiersze wszystkich plików traktowane są jako jedna duża lista. Czy potrafisz zmodyfikować ten program tak, aby zawartość każdego pliku była odwracana osobno? To znaczy najpierw mają być wypisane wiersze pliku
plik1
od ostatniego do pierwszego, potem wiersze z pliku
plik2
również w odwrotnej kolejności, a na końcu odwrócona zawartość pliku
plik3
. Wyślij plik ze swoim rozwiązaniem. Wskazówka: spróbuj jakoś zmodyfikować listę argumentów
@ARGV
.
(*)W systemie Windows trzeba napisać:
perl skrypt plik1 plik2 plik3