Zadanie: Usuwanie komentarzy

Opened: poniedziałek, 12 listopada 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 26 listopada 2007, 4:00

Usuwanie komentarzy

Napisz skrypt usuwający komentarze i puste wiersze z programu w C++. Dla uproszczenia przyjmij, że komentarz rozpoczynają znaki
//
i rozciąga się on do końca wiersza.