Zadanie: Wyszukiwanie adresów

Opened: poniedziałek, 12 listopada 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 26 listopada 2007, 4:00

Wyszukiwanie adresów

Napisz skrypt drukujący wszystkie adresy URL występujące w danym pliku HTML. Każdy adres powinien być drukowany w osobnym wierszu. Przyjmij, że w pliku źródłowym adresy URL występują w następującym fragmencie kodu:
<A HREF="http://kruk.sggw.waw.pl">
Wskazówka: Użyj funkcji do podzielenia tekstu tak, aby każdy potencjalny adres URL znalazł się w osobnym wierszu (napisie).