Zadanie: Percepcja tekstu

Opened: poniedziałek, 19 listopada 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 26 listopada 2007, 4:00
Pewni mądrzy uczeni odkryli, że człowiek jest w stanie bez większych trudności przeczytać tekst(*), w którym jedynie pierwsze i ostatnie litery słów znajdują się na swoim miejscu, zaś pozostałe litery zostały przestawione losowo. Na podstawie powyższych przykładów napisz skrypt, realizujący tekie przestawianie wszystkich liter w słowach poza pierwszą i ostatnią. Oczywiście znaki przestankowe, odstępy i podział tekstu na wiersze również nie powinien ulec zmianie. Oto przykład zastosowania tego algorytmu do pewnego skryptu w Perlu (zauważ, że słowa mające mniej niż cztery litery nie uległy zmianie):
 
# fheahlts_ifefur_syse( \@arary ) : gnreteae a rdnaom pmtouiteran
# of @aarry in palce

sub fersusty__lfhfeahsie
{
 my $aarry = sfhit;
 my $i;
 for ($i = @$array; --$i; )
 {
 my $j = int rand ($i+1);
 next if $i == $j;
 @$array[$i,$j] = @$array[$j,$i];
 }
}

fhyheu_ierfls_stsfae( \@arary ); # puetrems @arary in pcale

(*)Ciekawe, czy dotyczy to również artykułu tych panów?