Zadanie: Napisy

Opened: poniedziałek, 1 października 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 8 października 2007, 4:00

Operacje na napisach

Do porównywania napisów i liczb stosujemy odrębne operatory (chociaż można stosować operatory dla liczb dla napisów i na odwrót; napisy zostaną wówczas przekonwertowane na liczby i na odwrót):

Relacja Liczby Napisy
równe
==
eq
nierówne
!=
ne
mniejsze
<
lt
większe
>
gt
mniejsze lub równe
<=
le
większe lub równe
>=
ge

 1. Napisz skrypt, który porówna napisy "7" i "30" przy użyciu operatorów
  lt
  i
  <
  . Czy i dlaczego wynik porównania jest inny?

 2. Zbadaj działanie operatora powtarzania napisów
  x
  (symbol przypomina działanie mnożenia). Sprawdź czy to "mnożenie" jest przemienne, to znaczy czy operacje
  • (3 + 2) x 4
  • 4 x (3 + 2)
  dają ten sam wynik. Wyjaśnij dlaczego.