Zadanie: Przypisanie

Zmienne wielowartościowe (tablice)

Aby przypisać wartość listową tablicy wystarczy zgrupować wartości (lub zmienne) za pomocą nawiasów:

@dom = ("tapczan", "obraz", "telewizor", "lampa");

Posługując się listą można też ustawiać wartości zmiennych:

($mebel, $dekoracja, $agd, $oswietlenie) = @dom;

Czy korzystając z tych informacji umiałbyś zamienić wartości dwóch zmiennych bez użycia zmiennej tymczasowej?