Zadanie: Transliteracja

Opened: poniedziałek, 15 października 2007, 12:15
Due: poniedziałek, 22 października 2007, 4:00

Transliteracja znaków

Poniższe użycie operatora transliteracji
tr
spowoduje zamienienie malych i dużych liter w napisie
$napis
(to znaczy wszystkie małe litery zamienią się na duże, a duże na małe):

$napis =~ tr/A-Za-z/a-zA-Z/

 
Czy i przy jakich założeniach umiałbyś osiągnąć ten sam efekt poprzez wielokrotne użycie operatora zastępowania
s
, który w najprostszej wersji zamienia jeden napis na inny. Na przykład w taki sposób można zmienić w napisie
$napis
słowo "abba" na "baba":

$napis =~ s/abba/baba/

 
Naszkicuj swoje rozwiązanie.