Zadanie: Lista w pętli

Lista w pętli

Rozważmy następujący fragment kodu ilustrujący wykorzystanie pętli

foreach
:

@a = (3, 5, 6, 9);
foreach $one (@a) { $one *= 3; }
Zbadaj czy wykonanie tej pętli zmienia zawartość tablicy
@a
. Jakie wartości przyjmują jej elementy na końcu programu? Wyjaśnij co tu się dzieję. Wskazówka: Wydrukuj wartości zmiennych
$one
i
@a
w każdej iteracji.