Zadanie: Dzielenie i łączenie

Opened: poniedziałek, 15 października 2007, 12:15
Due: poniedziałek, 22 października 2007, 4:00

Dzielenie napisu na słowa bądź znaki i powtórne łączenie

Wyobraźmy sobie pewien napis, na przykład:
$string = 'Yoda said, "can you see this?"';
Następujące wywołanie funkcji tworzy tablicę
@words
, której elentami są poszczególne słowa(*) z napisu
$string
:
@words = split(" ", $string);
Podobnie działa drugie wywołanie ze spacją
" "
zastąpioną przez napis pusty
""
z tym, że teraz napis
$string
jest dzielony na znaki:
@chars = split("", $string);
Funkcja tworzy napis łącząc elementy tablicy, która jest jej drugim argumentem. Między elementy wstawiany jest napis, który jest pierwszym argumentem. Tak więc w podanym przykładzie wywołania:
$string = join(" ", @words); $string = join("", @chars);
odtwarzają pierwotny napis. Czy umiesz znaleźć (najlepiej eksperymentalnie) taki napis
$string
, który nie byłby w ten sposób odtwarzany? Podaj przykład.
(*)Rozumiane jako ciągi znaków różnych od spacji.