Zadanie: Usuwanie komentarzy (c.d.)

Opened: poniedziałek, 12 listopada 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 26 listopada 2007, 4:00

Usuwanie komentarzy (c.d.)

Określ wzorzec pasujący do komentarza w języku C (i C++). Komentarz rozpoczynają znaki
/*
, a kończy się on
*/
. Komentarzy nie można zagnieżdżać. Pamiętaj, że komentarz może obejmować więcej niż jeden wiersz i może zawierać znaki
*
i
/
. Czy potrafiłbyś napisać skrypt w Perlu, który usunie również takie komentarzy? Czym użyty wzorzec powinien różnić się od wzorca z poprzedniego zadania?

Wskazówka: Sprobuj przez dokonaniem zastępowania scalić tekst w jeden długi napis.