Zadanie: Typy aktywności

Jaki będzie efekt wykonania:
s/active/in$&/g
Dla tekstów: active, inactive, attractive, radioactive? Co należy dodać do wzorca, aby zmianie uległo tylko słowo active?