Zadanie: Add Me

Opened: poniedziałek, 26 listopada 2007, 12:00
Due: poniedziałek, 7 stycznia 2008, 4:00

Add Me

Opracuj formularz internetowy zawierający dwa pola tekstowe, który po wpisaniu w nich liczb i wciśnięciu odpowiedniego przycisku zwróci wartość sumy tych liczb. Drugi przycisk powinien pozwolić na wyczyszczenie zawartości formularza i powtórne wpisanie liczb. Prześlij adres URL oraz kod swojego skryptu CGI, napisanego oczywiście w Perlu: