zadanie rachunkowe za 50 punktów do wykładu gospodarka wodna 1

?
Oblicz ilość wody zawartej w plonie: 4 t/ha ziarna zbóż i 2.5 t/ha nasion rzepaku przy dwóch zawartościach suchej masy 80% i 87% oraz 30 t/ha bulw ziemniaków i 45 t/ha buraków cukrowych o zawartości suchej masy 25%.
Proszę o przeslanie odpowiedfzi w pliku warda