Zadanie rachunkowe za 50 punktów do wykładu gospodarka wodna 2

Geöffnet: poniedziałek, 21. lutego 2011, 12:00
Fällig: poniedziałek, 7. marca 2011, 23:55
?
Proszę o przysłanie odpowiedzi w pliku warda
Oblicz ile ton wody dostarcza na powierzchnię 1 hektara 1mm opadu. Następnie oblicz, jakim współczynnikiem transpiracji powinna charakteryzować się pszenica, aby mogła wydać plon 4 t/ha ziarna przy rocznym opadzie 600 mm, zakładając, że masa ziarna stanowi połowę wytworzonej suchej masy.