Zadanie rachunkowe za 50 punktów do wykładu gospodarka wodna 2

Atidaroma: poniedziałek, 2011 lutego 21, 12:00
Pateikti iki: poniedziałek, 2011 marca 7, 23:55
?
Proszę o przysłanie odpowiedzi w pliku warda
Oblicz ile ton wody dostarcza na powierzchnię 1 hektara 1mm opadu. Następnie oblicz, jakim współczynnikiem transpiracji powinna charakteryzować się pszenica, aby mogła wydać plon 4 t/ha ziarna przy rocznym opadzie 600 mm, zakładając, że masa ziarna stanowi połowę wytworzonej suchej masy.