Projektowanie mieszanki - zadanie obowiązkowe

Abriu: wtorek, 19 de czerwca de 2012 às 18:00
Data limite: piątek, 29 de czerwca de 2012 às 21:00
 

Ułóż mieszankę na pastwisko trwałe, intensywnie użytkowane, gleba mineralna żyzna i optymalnie uwilgotniona.