Projektowanie mieszanki - zadanie obowiązkowe

Otvorený: wtorek, 19 czerwca 2012, 18:00
Termín: piątek, 29 czerwca 2012, 21:00
 

Ułóż mieszankę na pastwisko trwałe, intensywnie użytkowane, gleba mineralna żyzna i optymalnie uwilgotniona.