Projektowanie mieszanki - zadanie obowiązkowe

Otevřené: wtorek, 19. czerwca 2012, 18.00
Termín: piątek, 29. czerwca 2012, 21.00
 

Ułóż mieszankę na pastwisko trwałe, intensywnie użytkowane, gleba mineralna żyzna i optymalnie uwilgotniona.