Projektowanie mieszanki - zadanie obowiązkowe

Åbnet: wtorek den 19. czerwca 2012, 18:00
Forfalder: piątek den 29. czerwca 2012, 21:00
 

Ułóż mieszankę na pastwisko trwałe, intensywnie użytkowane, gleba mineralna żyzna i optymalnie uwilgotniona.