Projektowanie mieszanki - zadanie obowiązkowe

Geöffnet: wtorek, 19. czerwca 2012, 18:00
Fällig: piątek, 29. czerwca 2012, 21:00
 

Ułóż mieszankę na pastwisko trwałe, intensywnie użytkowane, gleba mineralna żyzna i optymalnie uwilgotniona.