Projektowanie mieszanki - zadanie obowiązkowe

Apertura: wtorek, 19 de czerwca de 2012, 18:00
Cierre: piątek, 29 de czerwca de 2012, 21:00
 

Ułóż mieszankę na pastwisko trwałe, intensywnie użytkowane, gleba mineralna żyzna i optymalnie uwilgotniona.