Projektowanie mieszanki - zadanie obowiązkowe

Ouvert le : wtorek 19 czerwca 2012, 18:00
À remettre : piątek 29 czerwca 2012, 21:00
 

Ułóż mieszankę na pastwisko trwałe, intensywnie użytkowane, gleba mineralna żyzna i optymalnie uwilgotniona.