Zadanie problemowe za 50 punktów do wykładu fotosynteza C3, C4 i CAM

Skąd wynika wyższa niż dla roślin C3 produktywność roślin C4? Wytłumacz w oparciu o wiedzę na temat przebiegu fotosyntezy u roślin C3 i C4.

xxx