Zadanie rachunkowe za 50 punktów do wykładu barwniki i fotosynteza

Opened: poniedziałek, 7 marca 2011, 11:10
Due: niedziela, 20 marca 2011, 12:10

Przy użyciu analizatora CO2 w podczerwieni zmierzono fotosyntezę liścia fasoli. Powierzchnia liścia umieszczona w kamerze  wynosiła 7 cm2, objętość molowa układu do pomiaru fotosyntezy wynosiła 0,002 mola powietrza, pomiar wykonywano w zakresie atmosferycznego stężenia CO2,  czas w którym doszło do zmiany stężenia CO2 o 30 ppm wynosił 1 min i 5 s. Oblicz intensywność fotosyntezy liścia  fasoli wyrażając ją w mmol CO2 m-2 s-1.