pytanie problemowe do wykładu oddychanie za 50 punktów

Opened: poniedziałek, 21 marca 2011, 11:55
Due: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 11:55

Jak zmieni się udział alternatywnej drogi oddechowej w oddychaniu rośliny poddanejj działaniu stresu niedoboru fosforu i dlaczego?

odpowiedź przeslij na adres agnieszka_gniazdowska@sggw.pl po jej podpisaniu swoim imieniem i nazwiskiem